top of page

Het is mijn missie om zielsbewustzijn te brengen, te delen en te vergroten.

Zielsbewustzijn

We leven in een tijd van gigantische transitie. Ons bewustzijn niveau is aan het bewegen en steeds meer mensen worden 'wakker' en zich bewust van hun hoger bewustzijn.
Het ingezoomd leven maakt plaats voor uitgezoomd leven en het ergens wel weten wordt steeds meer helder weten. Hoe meer we dit weten verankeren in een rotsvast vertrouwen in het leven zelf, hoe helderder en lichter we worden. 

En licht laat licht schijnen, het werkt aanstekelijk. 

Op dit moment zie je dat steeds meer mensen zich bewust worden van iets dat je "ziel" zou kunnen noemen in het menselijke, aardse lichaam. Het is een licht en wijsheid die zodra je je hier bewust van wordt, je bij de hand kan nemen en je leiding kan geven op je levenspad.


Al in mijn vroege herinnering heb ik beelden van de zielenwereld. Ik bevind mij in een tempelachtige omgeving waar veel gebeden wordt en waar levensboeken en eeuwen oude kennis is opgeslagen. Ik word omringd door zeer wijze en gevorderde zielen, voel me ontzettend dankbaar en krijg een opdracht mee als ik dit leven op aarde begin. Spannend met mijn eigen aardse thema's begin ik aan de weg van geboorte, in dit nieuwe lichaam, in deze tijd en met deze samenstelling. Ik voel me dankbaar dat ik me altijd heb mogen herinneren waar ik vandaan kom, maar weet ook dat deze herinnering een taak met zich meebrengt.

We leven in een tijd van enorme energetische veranderingen/ verschuiving, de wereld zoals we deze hier nu kennen, gaat naar een andere bewustzijn toe.

En hoewel nog niet iedereen hier aan toe is in dit leven, is het mijn taak om mensen, aan te raken, ze te helpen, te begeleiden en te ondersteunen op dit pad.


Op dit moment ben ik samen met mijn partner Riekie Weijman bezig om een training/workshop/behandelmethode te ontwikkelen, waarin verschillende facetten vanuit verschillende technieken worden gecombineerd en samengevoegd om zielsbewustzijn aan te raken, te vergroten en te delen.

I am Light

I am Light, India Arie

Zo mooi, zo waar, zo helend, luister maar..... 

De stille ziel

Hij had gezien hoe ze leefde,

hij had aanschouwd hoe ze bad, at,

de vaat had gedaan,

meestal tussen zes en half zeven,

en daarna haar puzzels maakte.


Ze ijsbeerde,

haar lijf,

heen en weer en heen,

maakte een spoor tussen kast en raam.


In de nachten dwarrelden

achtergebleven gedachten neer

op de plek waar zij

al die tijd was.

Wie had gewonnen

en wie was er verslagen?


De ziel keek er naar.

Had boos, pijn, moe en bang

liefdevol ontvangen

opnieuw gerangschikt

op kleur, gewicht,

en van alle losse delen

had hij bij het ochtendlicht

voor haar

nieuwe frisse paden gemaakt.


Ze hoefde er maar om te vragen.


Het speet de stille ziel

dat ze hem nooit zijn mening had gevraagd.


Riekie Weijman - Woorden voor Alles

bottom of page